Aktiviteter

Det er mange topper og variert turterreng i nærheten. Fra gårdstunet kan du gå rett opp i skogen. Vi skal lage en merka sti fra gapahuken og ned til gården, så du kan gå gjennom skogen istedenfor langs gårdsveien.