Trønderlåna

På gården har vi en trønderlån som ble flyttet hit i 1860 og påbygd to ganger frem til 1905. Det gamle "Tenneltunet" er omtalt i Arne Bergs "Norske gårdstun, Sør-Trøndelag" (utgitt 1967). Bygningen fremstår i dag slik den gjorde i 1905, uten oppgraderinger eller ombygginger.

Dette er en tilstand som er sjelden å finne i dag. På grunn av dette gode utgangspunktet har vi fått støtte fra Kulturminnefondet for å sette bygningen i stand, i henhold til det opprinnelige utseendet. Vi har tett samarbeid med Stiftelsen Byggevernsenteret ved Prestegårdslåna på Melhus, som formidler fagarbeidere og andre kontakter.

Lene skal selv restaurere alle vinduene i bygningen. Her på vår hjemmeside vil vi etter hvert oppdatere med jobbing etter hvert som arbeidet skrider frem!