Vi har utleie av båt til fiske.

vi driver med litt eget fiske og kan ta med overnattende ut på turer hvis det passer.

Ellers så har våre naboer utleie av forskjellige båter:
Se overstu.com